Over het NCP

In Nederland voert het CAK de taken uit voor het Nationale Contactpunt grensoverschrijdende zorg (NCP). Dat doen wij in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Woont u in het buitenland met een wettelijk pensioen of een wettelijke uitkering uit Nederland? Dan is deze website niet voor u bestemd. U kunt hierover informatie vinden op de website van het CAK
Onze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken geen cookies om persoonlijke informatie vast te leggen. Lees meer over cookies.